Välkommen till CONSERVATOR

Vårt kulturarv utgörs huvudsakligen av den byggda miljö som dagligen omger oss. Intresset för kulturhistoriska byggnader har stadigt ökat och vi har alla ett gemensamt ansvar för att dessa miljöer skall leva vidare. Kunskapen om äldre byggnadstekniker och autentiska material är idag väl känd och en förutsättning vid såväl restaurering som konservering.

För att underhålla och vårda äldre byggnader krävs ett varsamt tillvägagångssätt så att de kulturhistoriska kvaliteterna inte går förlorade. Samtidigt måste moderna krav efterföljas och anpassas till den redan befintliga fysiska miljön.

CONSERVATOR är ett företag som arbetar inom restaureringsbranschen med kulturhistoriska byggnader utifrån olika perspektiv med spetskompetens inom målerikonservering.

CONSERVATOR besitter så väl erfarenhet som dokumenterad sakkunskap inom restaurering av kulturhistoriska byggnader samt traditionella konst- och kulturföremål. Med erfarenhet och dokumenterad sakkunskap arbetar vi utifrån ovanstående grundläggande kriterier.

Avsikten med verksamheten är att främja kunskapen om kulturhistorisk värdefull bebyggelse och vikten av att vårda, underhålla densamma. Vi besitter specialkompetens inom invändig restaurering av kulturhistoriska byggnader samt traditionella konst - och kulturföremål.

Conservator J.T.F. Petéus Aktiebolag

Djupedalsgatan 4
413 07 Göteborg

Telefon: 0708-821988
E-post: info@conservatorab.seHemsida & Design av Intendit Webbyrå