Gödestad Kyrka Grimetons pastorat Göteborg Stift, 2006.

Den nuvarande Gödestads kyrka byggdes 1895-97. Den efterträdde en medeltida kyrka, vars ruin är nära gränsen till Grimeton. Ett fåtal inventarier räddades från den gamla kyrkan, bland annat nedre delarna till dopfunten. Den nya kyrkan är ritad i nygotisk stil av Adrian Pettersson. Under 2006 har hela kyrkan interiör med fasta inventarier konserverats och restaurerats av Conservator AB.

Arbetena har omfattat rengöring, konsolidering och retuschering av fasta inventarier tillika rekonstruktionsmålning i ek imitation mm. Alla tak och väggytor i kyrkorum har omfattats av färgundersökningar med rekonstruktionsmålning av ursprunglig dekor. Alla referensytor har restaurerats och dokumenterats. Kyrkan har numera sitt ursprungliga utseende i enlighet med arkitektens avsikter.

Conservator J.T.F. Petéus Aktiebolag

Djupedalsgatan 4
413 07 Göteborg

Telefon: 0708-821988
E-post: info@conservatorab.seHemsida & Design av Intendit Webbyrå